9-12, październik, 2012, Kraków.

Sekcja Naukowa Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekca Naukowa Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego organizują coroczną wspólną konferencję w Krakowie. 

W tym roku tematem konferencji będzie centralna w każdej formie psychoterapii rola psychoterapeuty i wpływu jego osobowości na przebieg relacji terapeutycznej. 

Szczegółowe informacje na temat konferencji można znaleźć na oficalnej stronie konferencji.