Zarząd PTPPd  organizuje doroczne, już V sympozjum „Psychodynamiczna psychoterapia zaburzeń jedzenia'', które odbędzie się w dniach 15 i 16 września 2012 roku (sobota/niedziela), w siedzibie Towarzystwa przy ul. Zamoyskiego 56 w Krakowie. 

Sympozjum rozpocznie się w sobotę o godzinie 10.00, natomiast zakończy się w niedzielę około godziny 13.00.

W programie przewidziano referaty zespołu  Leczenia Zaburzeń Jedzenia Oddziału Nerwic i Zaburzeń Osobowości Katedry Psychiatrii CMUJ, dr Cezarego Żechowskiego z Instytutu Badań nad Więzią i Relacjami Społecznymi w Warszawie i mgr Andrzeja Trzęsickiego. Oprócz referatów odbędą się również prezentacje przypadków pracy terapeutycznej zaburzeń jedzenia przez członków Towarzystwa.