30.06.2012, 9.30-17.00, Londyn, Muzeum Freuda.

Sport i Psychoanaliza - jednodniowa konferencja.

Dzień przed finałem Euro, w pierwszym tygodniu Wimbledonu i na miesiąc przed letnią Olimpiadą Muzem Freuda zaprasza na jednodniową konferencję poświęconą psychoanalizie sportu. 
Tematem dyskusji będą centralne dla sportu zagadnienia agresji i sublimacji, rywalizacji i współpracy  oraz terapeutycznej roli sportu. 

Dokładne informacje można znaleźć na stronie Muzeum Freuda.